Bagir Kwiek

Bagir Kwiek från Göteborgs stadsmuseum berättar för Riksutställningars Tore Danielsson om hur de byggde upp utställningen Vi är romer som igår vann pris som årets utställning.