extra allt

En särskild utställning om särskilda barn

Konstutställningen Extra allt är en utställning skapad av barn och unga i Gävle med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism och aspergers syndrom. I utställningen vill vi gestalta hur det kan vara att ha en neuropsykiatrisk diagnos – både det positiva och det som kan vara jobbigt, säger Ingela Jönsson, intendent på Länsmuseet Gävleborg.

”Vart jag än går är jag alltid arg”

Sju pojkar i åldern 9-14 år bjöds in för att göra utställningen. De fick i uppgift att göra ett självporträtt där de själva inte syntes. Många av barnen pratar inte så mycket men får istället fram sina känslor i bilderna. Många besökare blev väldigt rörda och imponerade av utställningen som idag finns som en vandringsutställning för skolor och bibliotek samt en skrift om projektet.

Utställningen består av två delar: dels ”En särskild utställning om särskilda barn”, som de lånat från föreningen Attention, dels barnens egen utställning som heter ”Extra allt”.

I samband med utställningen hölls en serie föredrag, bland annat av psykologen Adam Helles.