mats-robert-lars

Så sammanfattade Lars Amréus Vårmötet. Det gemensamma överskuggar skillnaderna, menade Robert Olsson, som mätte framgången med mingelbarometern. Folk stannade länge och ljudnivån var hög.

– Vi måste samverka får att få bättre relationer till politikerna och få dem att intressera sig mer för oss, sa Robert Olsson.

Lars Amréus höll med.

– Genom att vi går samman kan vi höja blicken. Vi behöver kraften och samsynen för att politikerna ska förstå vad vi betyder, avslutade Lars Amréus.

Till sist intog Clas-Uno Frykholm scenen och redogjorde för sitt uppdrag som särskild utredare i Museiutredningen 2014/2015.

claes-uno-frykholm