bild_3

Redan på måndagen den 7:e april dyker det upp deltagare från olika organisationer för att delta i ArkHack 2.0 som en del av Vårmötet. Hacket är ett samarbete mellan olika organisationer som förvaltar, konsumerar eller på andra sätt jobbar med data som rör kulturarvet.

Deltar gör utvecklare och informationsägare från Riksantikvarieämbetet, Västerbottens museum, Trafikverket, Svensk nationell datatjänst, Umeå universitets HUMLab, SEAD – den miljöarkeologiska databasen och Kungliga biblioteket. Målet är att hitta nya vägar att kombinera den information som finns i olika databaser och att hitta nya sätt att presentera dessa. Stort fokus läggs på det som kallas länkade öppna data. Förhoppningsvis leder detta till mer samarbete mellan de institutionerna som deltar, och bidrar till ytterligare samverkan kring hur man jobbar med kulturarvsinformation och databaskopplingar framöver.

- Tanken är inte att det ska presenteras färdiga lösningar eller produkter, även om det såklart vore väldigt välkommet med sådana. Hacket är snarare ett sätt för informationsförvaltarna och utvecklarna att labba med nya tekniker tillsammans och hitta nya gemensamma lösningar, framförallt genom att använda sig av de möjligheter som  länkade öppna data erbjuder, berättar Marcus Smith från Riksantikvarieämbetet som är ansvarig för Arkhack.

− Här är det resan som är målet kan man säga, destinationen är inte lika viktig.

Hacket äger rum måndag och tisdag den 7-8 april på HUMLab-X i Umeå och alla är välkomna att komma förbi och och se vad vi håller på med. Men om ni inte hinner medan hacket pågår så kan ni glädja er åt att resultaten presenteras under seminariet på onsdagen den 9 april på Västerbottens museum klockan 15.30-17.00.

Det går också bra att följa ArkHack på Twitter, leta upp hashtaggen #arkhack

http://varmote2014.se/program/spar-6/