Sequence 10.Still001

Lars Amréus från Riksantikvarieämbetet och Robert Olsson från Riksförbundet Sveriges Museer.