Josette Bushell-Mingo

Josette Bushell Mingo: I am the inhop

Varför berättar ni inte min historia i era museer? Varför beskrivs jag som exotisk?  Varför måste jag alltid vara tacksam?

Josette skrädde inte orden och tystnaden i salongen blev allt mer påtaglig ju längre Josette pratade.

Något funkar inte! Varför ser ni inte förändringarna i samhället?  Ni kanske måste göra något annorlunda. Om ni glömmer människor kommer de att gå till andra ställen, där det händer.

Det handlar om dig. Du kan förändra. Kom över rädslan säger Josette med eftertryck.

Ni har ett enormt ansvar och ni vet det! See it and name it.