Spår_2. Sem_2 (1)

 

Hur bygger vi de gemensamma rummen? Hur gör man så att platsens berättelser ska höras och hur olika tider ska kännas? Under seminariet ”Konsten att gestalta platsers berättelser” förmedlades flera aspekter av vad som är viktigt i arbetet med att gestalta det offentliga rummet.

Olika yrkeskompetenser behöver arbeta tillsammans redan från start i arbetet med stadsutveckling. Seminariet gav exempel på hur rivningarna av bostadsområden i Kiruna, arkeologiska utgrävningar i Kalmar och alternativa samrådsprocesser i Umeå har lett fram nya berättelser som i grunden har påverkat utformningen av offentliga rum.

Magdalena Malm, Statens konstråd, gav exempel på hur viktig konstnärens roll är i gestaltningsarbetet. Magdalena menade att det är HUR vi berättar som är nyckeln till den viktiga upplevelsen av platsen och inte egentligen VAD som berättas.
www.statenskonstrad.se/om-oss/statens-konstrad/stadsutveckling

Carl Arnö, projektchef, Umeå kommun, berättade om gestaltningsuppdraget kring Vasaplan i Umeå och hur viktig debatten är i processen när Umeå växer. Carl menar att vi också måste våga prata om det politiska maktspel som samhällsbyggande kan handla om. Maktspelet om stadsutvecklingen visar konkret vilka grupper politiker och samhället faktiskt prioriterar. Han betonade även vikten av tiden och tempot som behöver ha en viss långsamhet för att vi ska hinna skapa en relation till en plats. www.umeå.se/vasaplan

Stefan Larsson, projektet Kvarteret Valnötsträdet Kalmar, visade hur viktig arkeologin är som en tillgång i samhällsbyggande. Han berättade om framgången med tvärkunskaper i samhällsbyggnadsprojekt där arkeologer och konstnärer är med från början i arbetet. www.nyrens.se/projekt/kvarteret-valnotstradet-kalmar

Suzanne Pluntke, Boverket, ser betydelsen av att först börja med att ta med kulturmiljölagens aspekter i planeringen och därefter ta hänsyn till plan och bygglagen. Suzanne menar att det faktiskt går att vara kreativ i arbetet med att gestalta offentliga miljöer utan att för den skull bryta mot lagen och uppmanar till att faktiskt våga chansa mer.
www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/Myndighetssamverkan/

Konstnär Ingo Vetter, projektet Gruvstadsparken, Kiruna, pratade om att transformera det historiska till nuet. Människors rörelsemönster är starka och som individer behöver vi kunna säga att ”Där växte jag upp” och ”Där har jag bott” i ett slags minnets loggbok.

Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet, berättade om hur LKAB på 60-talet beskrev Malmberget som en ”förbrukningsmiljö” och hur vi idag behöver nya sätt att förhålla oss till gemensamma miljöer. Krister menade att konstnärliga gestaltningar kan erbjuda lösningar för att en ”förbrukad miljö” ändå kan flyttas med in i framtiden.
www.statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2014/03/att-verka-tillsammans_hakansson_2013.pdf

Bilden, från vänster: Moderator Helena Wangefelt-Ström, Magdalena Malm, Carl Arnö, Stefan Larsson, Suzanne Pluntke, Ingo Vetter och Krister Olsson.

Foto: Annika Ragnarsson/Riksantikvarieämbetet (CC BY)