varmote-default

Phil Buckland:  ”426 skalbaggar och mänsklighetens framtid”

Genom att studera insekter kan man utläsa vilket klimat och temperaturer som varit under olika tidsperioder. Att det skett stora temperaturförändringar under korta tidsperioder.

I ett framtida perspektiv kommer det att ske stora förändringar av landytan då vattennivån stiger och likaså genomsnittstemperaturen. På ca 80-100 kommer vattennivån att stiga så pass att stora landytor kommer att läggas under vatten. Det som sker vid snabba klimatförändringar är t.ex översvämningar, jordbävningar, extrema väder, biodiversitetsförändringar, resursförändringar och krig.

Mattias Hagberg: ”Välkommen till sopsamhället”

Konsumtionen sätter sina avtryck och spår i samhällsutvecklingen. Att se utvecklingen från att ”vilja ha” till ”vilja göra sig av med saker”. Konsumtionen krävs för att få ”hjulen att snurra i samhället” att köpa, konsumera och slänga. Ju snabbare desto bättre, om man vill öka ekonomin i samhället. Den optimala konsumtionen torde vara att man åker direkt till soptippen från IKEA, och gör sig av med sakerna.

För att hålla konsumtionen uppe utvecklas produkter så att människan gärna vill ha dem samtidigt som man ser till att de ska slitas ut och inte hålla för länge – det ska konsumeras och inte hålla för länge. Skapa och underhålla känslan av begär.

Vi konsumerar för att vi har begär vilket skapar ett absurt samhälle och tillvaro.

”All samtida samhällskritik måste börja på soptippen” Slavoj Zizek, 2010.

Medverkande:

Malin Rönnblom Moderator
Henrik Summanen Riksantikvarieämbetet
Phil Buckland, Umeå universitet
Mattias Hagberg, Journalist