mats-robert-lars

Tell me more – nya berättelser, nya vägar: vad är det vi ska berätta om i framtiden? Vilka metoder står till vårt förfogande? Hur förmedlar vi, och vad? Tankar om det gemensamma Vårmötet.

Dessutom så berättade Claes-Uno Frykholm om den nya museiutredningen.