varmote-default

Leda mångfalt – hur gör man det?

Paneldeltagarna har alla gått kursen ”Leda mångfalt” för museichefer och betraktar sin organisation och verksamhet med mångfaldsglasögon.  På Tekniska museet jobbar man med JAMMT. Jämt. Jämställdhet, arbetsmiljö, mångfald, miljö och tillgänglighet. Ann Follin, som är chef på museet, berättar att frågan måste drivas på chefsnivå för att få genomslag.  Att det inte är någon lätt sak är panelen överens om.

Det krävs vilja, medvetenhet, kunskap, reflektion och uthållighet, säger Ann. Det handlar ytterst om demokrati, det är lagstiftat, och vi vill nå fler.

Ingmar Arnesson berättade om sitt liv från uppväxten på en bondgård till utträdet ur garderoben och hur det påverkat hans arbetssätt. Han betonade att kunskap är en viktig framgångsfaktor.

Det handlar inte bara om förhållningssätt.

Lilian Rathje från Murberget, vittnade om hur svårt det kan vara att förändra internt, till exempel att få utställningspedagoger att tänka i tillgänglighetsbanor.  Lilian lyfte även klassfrågan.

Vi ska inte bara tänka genus utan visa hela det sociala spektrumet.

Uppdraget är att integrera olika perspektiv i arbetet. Åsa Marnell som arbetar på Livrustkammaren, Skokloster och Hallwylska museet, menar att förutsättningen för att lyckas är att det finns folk i organisationen som tycker att de här frågorna är angelägna.

Börja med genusfrågan, både i organisationen och verksamheten och sätt upp mätbara mål, tycker Åsa. Hitta nyttan och lusten!