Lena Adelsohn Liljeroth

Tore Danielsson på Riksutställningar fångade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth efter hennes inledningstal på vårmötet.