varmote-default

Tomas Olsson, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen.

Industrier som präglat samhällen och livsstilar präglar människors syn på sig själva och identiteten. När t.ex. varven lades ned i Göteborg så drabbades människor i det närmaste av ett tillstånd av ”sorg”. Något som så många identifierat sig med. Frågan man ställer sig är hur hanterar med detta? Hur förhåller man sig till denna typ av omvälvande förändringar?

Det kommer att ställas ökade krav  på ”kulturarvsbranschen” för att beslutande politiker i framtiden ska kunna hantera olika typer av beslut och förändringsarbete som ständigt är pågående.

Robert Sjöö, Chef  Trafikverkets museum.

Verkets museum ser till hur människro rest och tagits sig fram. Bilen som betytt så mkt för kommunikation och möten framstår ofta som ”boven” som förstör t.ex. miljö men är ju sjkälvfallet en viktig del i kulturarvet.

I början av 1800-talet fanns ångdrivna bussar i bla. London. Vad vet vi om detta idag? I stort sett ingenting av den enkla anledningen att man uppfattade dem som konkurrenter till tågen som man såg var framtidens utvecking inom transporter, och likaså konkurrensen med droskorna som verkligen inte ville att ångbussarna skulle utvecklas.

Johnny Hedman, Trafikverket

Hur har vägarna utvecklats i tiden? Ströget i Köpenhamn är den första gågatan som skapades i en stad, detta under stora protester men det skapade en ny syn på vägar och hur utvecklingen är i städerna.

De olika typerna av vägar som verket anlägger påverkar kulturlandskapet på olika sätt. Dels fysiskt hur vägarna ligger men även hur rörelsemönstren hos människor påverkas vilket i förlängningen ändrar beteenden och förhållanden till landskapet.

Trender som gör sig påminda och aktuella är att ”bilismen” i sig tonas ned till förmån för gångtrafikanterna och människor i stort som rör sig i stadsmiljö, och även på landsbygden.

Jonas Fröberg, SvD

Bilens tidigare status har minskat radikalt på senare år. Tidigare var bilen en tydlig statussymbol. Att få ”tjänstebil” var märkvärdigt och fint. Idag börjar statusen falna betänkligt och till och med i ledningsgrupperna inom bilindustrin så talar man om att fokus riktas mer åt teknik för att kommunicera och ”umgås” med vänner och människor i stort via nätet, smarta plattor etc. istället för att köra bilen till varandra och umgås.

Det är en form av ”mobilitet” som fått en helt ny innebörd.

Även om mobiliteten förädrat världsbilden så kommer bilen som fordon att finnas kvar ett bra tag, även om drivmedlen kommer att utvecklas. 2013 såldes 80 miljoner bilar. 2020 räknar man med 107 miljoner sålda bilar. Europa kommer att ligga still i volym medan Asien kommer att öka dramatiskt.