arkhack-humlab-x

Under måndagen och tisdagen 7-8 april, pågick Arkhack 2.0 i HUMlab-X lokaler på Konstnärligt campus.

Det var ingen tävling utan målet med dagarna var att hitta nya sätt att koppla ihop datamängder och att hitta nya sätt att samarbeta. Men det fanns ändå mycket att presentera under onsdagens seminarium och vill man läsa en utförlig rapport om vad man gjorde så rekommenderar jag Marcus Smiths inlägg på K-blogg.