Lena Sundström

Var med på våra villkor – eller inte alls?

Med avstamp i sina böcker och sin journalistik resonerar Lena Sundström om mångfald, representativitet och inkluderande, och om journalistens roll i vår samtid. Vilken roll har vi som arbetar inom kulturarvsbranschen och på museer? Vilka berättelser ska berättas, av vem, för vem och i vilken form?

Som journalist har man ofta en rastlöshet. Det ska gå fort, det ska ligga i tiden. Inom kulturarvssektorn går det inte i samma snabba hastighet, berättelserna tillåts ta mer tid att berätta och har krav på sig att vara väl underbyggda.

Lena talar om vikten av att ta ställning för människors lika värde och faran av glidningar i språket. Till exempel nämner hon beskrivningen av Sverigedemokraterna, som i media gått från nazister till invandringskritiska. Det ligger en enorm skillnad i de orden.

Lenas uppmanande ord till sektorn: Våga ställa frågor och knyt historien till samtiden!