arkhack-humlab-x

Vårmötet har startat – ArkHack är igång

I HUMlab-X på Konstnärligt campus har Arkhack startat. Här sitter fem grupper och jobbar vid sina datorer. Marcus Smith från Riksantikvarieämbetet är Leader of the Hack.

– Syftet med hacket är att koppla ihop data om kulturmiljöer, kulturarv och arkeologi från olika databaser och länka den för att informationen tillgänglig och sökbar, berättar Marcus.

En av grupperna ska ta fram ett koncept till ett pedagogiskt spel, som ska kopplas till SEAD, Strategic Environmental Archeology Database, för att öka användningen av rådata vid miljöarkeologiska undersökningar. Målet är via konceptet söka finansiering för att genomföra projektet. En annan grupp jobbar med att ta fram olika kartlager med fornlämningar som kan användas i samhällsplaneringen av till exempel Trafikverket. I ett av rummen sitter ett gäng och kopplar ihop Bebyggelseregistret med data som finns i Kungliga bibliotekets databas Libris.

Det kan vara att koppla en arkitekt i Bebyggelseregistret till den digitala informationen i Libris, berättar Richard Larsson från Riksantikvarieämbetet som deltar i gruppen.

I ArkHacket deltar representanter från Riksantikvarieämbetet, Svensk nationell datatjänst, HUMlab-X, SEAD, Västerbottens museum, Kungliga biblioteket och Trafikverket.

Resultatet och vägen dit presenteras på onsdagens seminarium 6:4 Hack klockan 15.30.

Se fler bilder från Arkhack på Flickr.