Anna Lund

Kultursociologen Anna Lund presenterade resultatet av webbenkäten som vi konferensdeltagare fyllt i. Syftet är att ta en titt på hur branschen är sammansatt och helt enkelt ställa frågan till oss själva “Vilka är vi?”.

Det visade sig – kanske inte helt oväntat – att vi är välutbildade, närmar oss 50-årsåldern, tre fjärdedelar är kvinnor och merparten är uppväxt i villa.

4% är inte födda i Sverige och jämför man med hela befolkningen där utlandsfödda är 15% är det en låg siffra. Ännu mer intressant blir resonemanget när Anna Lund berättar att svenskar med invandrarbakgrund är välrepresenterade inom humaniora på våra universitet och högskolor men ändå inte återfinns i vår sektor. Beror detta på att de inte är intresserade av en karriär inom kulturarv eller ligger förklaringen i att de inte blir insläppta? Detta är en fråga som Anna Lund anser vore intressant att fortsätta undersöka.

Under sin föreläsning tog Anna Lund upp många andra spännande aspekter inom kulturarvsbranschen, exempelvis  problematiserades vår välvilliga inställning till mångfald i förhållande till vår homogena sammansättning. Hon konstaterade även att vi tycker det är viktigt för demokratin att vi når ut till alla medborgare, så anser vi samtidigt att pedagogisk verksamhet har relativt låg status bland våra arbetsuppgifter.

Har man inte hunnit fylla i enkäten ännu så finns det tillfälle att göra det fram till slutet av månaden.