Stigmatisering av platser

Hur påverkas människor av att växa upp på en plats som alla talar illa om? Hur är det att leva i ett område som gång på gång stämplas som hopplöst?  Samhällets stigmatisering av platser syftar till ett behov av att definiera dåliga platser. Om det finns dåliga platser blir andra platser bättre. Denna periferi används […]

10 April 2014

Läs mer
Spår_2. Sem_2 (1)

  Hur bygger vi de gemensamma rummen? Hur gör man så att platsens berättelser ska höras och hur olika tider ska kännas? Under seminariet ”Konsten att gestalta platsers berättelser” förmedlades flera aspekter av vad som är viktigt i arbetet med att gestalta det offentliga rummet. Olika yrkeskompetenser behöver arbeta tillsammans redan från start i arbetet […]

10 April 2014

Läs mer
Anna Foka

Hur påverkas vår syn på kulturhistoriska platser och föremål genom användandet av digital teknik? Kan tekniken öka insikten och kunskapen om hur en plats, byggnad eller företeelse såg ut och upplevdes eller innebär tekniken en begränsning och bara häftiga effekter? Finn Arne Jörgensen från Umeå Universitet inledde med att resonera kring hur museerna idag huvudsakligen […]

9 April 2014

Läs mer