Seminarium spår 4:4

När Riksantikvarieämbetets Henrik Summanen samlar Martin Ericsson, spel och mediautvecklare och Jocke Jardenberg, internetchef Helsingborgs kommun på samma scen uppstår magi. Martins medskick är: Ha en härlig resa in i framtiden. Det kommer bara bli skummare. Och Jocke Jardenberg ger svar på frågan varför internet är viktigt: För att det finns! Vi behöver förstå den […]

11 April 2014

Läs mer
varmote-default

Musei- och kulturmiljöarbetet ska utvecklas i takt med samhället. Hur ser relationen mellan forskning, kulturförvaltning och samhällsuppdrag ut? Hur kan humanistisk forskning idag bidra till att stärka myndigheternas och museernas arbete för att nå målen för kulturpolitiken?  Richard Pettersson, Umeå universitet, inledde med en bakgrund och sammanfattning av den statliga kulturpolitiken. En förändring har skett […]

9 April 2014

Läs mer
Panelen från vänster: Martin Andrén, Raymond Pettersson, Ylva Blank, Anders Lidström, Amanda Lind. Foto: Christina Lingdén

På seminariet “Styra och ställa – om ansvar och mod hos politiker och professionella” kom samtalet att handla om att skapa arenor och bryggor mellan medborgare, tjänstemän, statliga myndigheter och politiker.  Hur fungerar samarbetet mellan samhällets olika aktörer och hur drivs kultur- och kulturarvsfrågorna med större långsiktighet? Kanske behövs mer utbildning i hur systemet fungerar […]

9 April 2014

Läs mer