varmote-default

Leda mångfalt – hur gör man det? Paneldeltagarna har alla gått kursen ”Leda mångfalt” för museichefer och betraktar sin organisation och verksamhet med mångfaldsglasögon.  På Tekniska museet jobbar man med JAMMT. Jämt. Jämställdhet, arbetsmiljö, mångfald, miljö och tillgänglighet. Ann Follin, som är chef på museet, berättar att frågan måste drivas på chefsnivå för att få […]

11 April 2014

Läs mer
bild (3)

Politiker, medborgare och trender får allt större inflytande på oss som jobbar inom musei- och kulturarvsbranschen.   Sektorn har blivit trendängsligare, menar Anna Lund, professionsforskaren som ligger bakom enkäten som besvarats av vårmötesdeltagarna. Det finns nya utmaningar att hantera, som ökad samverkan med andra sektorer och behov av större självkritik och vilja till förändring, samtidigt […]

10 April 2014

Läs mer
bild (2)

Här handlar det om muntliga källor, berättelser från dem som var med. Men hur fungerar minnet? Är det tillförlitligt och kan berättelserna användas som källor? Ylva Waldemarsson jobbar på Södertörns högskola just med oral historia, bland annat genom djupintervjuer och så kallade vittnesseminarier där man samlar till exempel politiker, ställer frågor och spelar in deras […]

10 April 2014

Läs mer
varmote-default

En panel med en blandning av bakgrunder och kompetenser från museer och kulturarv lyfte frågan om verksamheten och de roller vi har eller tar oss som yrkesverksamma inom dessa områden. Engagemanget är ofta stort, vad händer när ens roll som sakkunnig också blir aktivistens? Finns samma driv att spela en roll i samhällsdebatten och arbeta […]

10 April 2014

Läs mer