arkhack-humlab-x

Under måndagen och tisdagen 7-8 april, pågick Arkhack 2.0 i HUMlab-X lokaler på Konstnärligt campus. Det var ingen tävling utan målet med dagarna var att hitta nya sätt att koppla ihop datamängder och att hitta nya sätt att samarbeta. Men det fanns ändå mycket att presentera under onsdagens seminarium och vill man läsa en utförlig […]

15 April 2014

Läs mer
varmote-default

Bengt Wittgren från Murberget, Clara Åhlvik från Göteborg, Fredrik Svanberg från Statens historiska museer och Mats Persson från Riksförbundet Sveriges museer samlades för att undersöka olika perspektiv på museisamlingar. Bengt Wittgren var först ut av föredragshållarna och han talade om sin egen forskning som handlat om museikataloger och vad museikataloger innehåller. Det har visat sig […]

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Delaktigheter och polysematik Tove Framback, Naturhistoriska museet Nya sätt att kommunicera och att interagera via sociala media, smart-phones och läsplattor har helt och fullständigt ändrat sätta att kommunicera, förmedla och vara delaktig. Kravet på delaktighet har helt förändrats genom denna beteendeförändring. Museerna måste förstå på vilka villkor som besökarna ställer för att skapa delaktighet och […]

9 April 2014

Läs mer