skapelsens krona

Niklas Cserhalmi från Arbetets museum berättade om hur förhållandet mellan produktion och empati skiftat mellan seklerna och exemplifierade detta med att ställa två snarlika rättsfall mot varandra, ett från mitten an 1800-talet och ett från 1970-talet. I båda fallen handlade det om hästmisshandel och de båda åtalade argumenterade – med ett sekels mellanrum -  för […]

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Tomas Olsson, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen. Industrier som präglat samhällen och livsstilar präglar människors syn på sig själva och identiteten. När t.ex. varven lades ned i Göteborg så drabbades människor i det närmaste av ett tillstånd av ”sorg”. Något som så många identifierat sig med. Frågan man ställer sig är hur hanterar med detta? Hur förhåller […]

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Phil Buckland:  ”426 skalbaggar och mänsklighetens framtid” Genom att studera insekter kan man utläsa vilket klimat och temperaturer som varit under olika tidsperioder. Att det skett stora temperaturförändringar under korta tidsperioder. I ett framtida perspektiv kommer det att ske stora förändringar av landytan då vattennivån stiger och likaså genomsnittstemperaturen. På ca 80-100 kommer vattennivån att […]

9 April 2014

Läs mer