1_2_3

Johan Lindblom från Västarvet berättar om när Beyoncé kom till museet, Gunilla Nordlund, Sveriges Radio Umeå ger röst, kropp och själ åt arkiven och Marianne Folkedotter, Västerbottens museum är Sveriges enda berättarantikvarie. På seminariet Att nå ut och nå fram fångades publiken av deras berättelser som kort refereras här. När Beyoncé kom till museet handlar […]

10 April 2014

Läs mer
Stigmatisering av platser

Hur påverkas människor av att växa upp på en plats som alla talar illa om? Hur är det att leva i ett område som gång på gång stämplas som hopplöst?  Samhällets stigmatisering av platser syftar till ett behov av att definiera dåliga platser. Om det finns dåliga platser blir andra platser bättre. Denna periferi används […]

10 April 2014

Läs mer
Spår_2. Sem_2 (1)

  Hur bygger vi de gemensamma rummen? Hur gör man så att platsens berättelser ska höras och hur olika tider ska kännas? Under seminariet ”Konsten att gestalta platsers berättelser” förmedlades flera aspekter av vad som är viktigt i arbetet med att gestalta det offentliga rummet. Olika yrkeskompetenser behöver arbeta tillsammans redan från start i arbetet […]

10 April 2014

Läs mer
Screenshot 2014-04-10 10.14.50

Helena Wangefelt-Ström var moderator på spåret Att berätta om en plats och med en plats under onsdagen på vårmötet.

10 April 2014

Läs mer
nya gemenskaper

När museer och kulturinstitutioner öppnar för nya förhållnings- och arbetssätt gentemot allmänheten och satsar på att samskapa tillsammans med sin publik väcks inte sällan frågor om exklusivitet, urval och begränsningar. Att fler röster och fler berättelser måste vara med och forma Sveriges historia är vi överrens om, men hur kan man åstadkomma detta utan att […]

10 April 2014

Läs mer
bild (3)

Politiker, medborgare och trender får allt större inflytande på oss som jobbar inom musei- och kulturarvsbranschen.   Sektorn har blivit trendängsligare, menar Anna Lund, professionsforskaren som ligger bakom enkäten som besvarats av vårmötesdeltagarna. Det finns nya utmaningar att hantera, som ökad samverkan med andra sektorer och behov av större självkritik och vilja till förändring, samtidigt […]

10 April 2014

Läs mer
bild (2)

Här handlar det om muntliga källor, berättelser från dem som var med. Men hur fungerar minnet? Är det tillförlitligt och kan berättelserna användas som källor? Ylva Waldemarsson jobbar på Södertörns högskola just med oral historia, bland annat genom djupintervjuer och så kallade vittnesseminarier där man samlar till exempel politiker, ställer frågor och spelar in deras […]

10 April 2014

Läs mer
varmote-default

En panel med en blandning av bakgrunder och kompetenser från museer och kulturarv lyfte frågan om verksamheten och de roller vi har eller tar oss som yrkesverksamma inom dessa områden. Engagemanget är ofta stort, vad händer när ens roll som sakkunnig också blir aktivistens? Finns samma driv att spela en roll i samhällsdebatten och arbeta […]

10 April 2014

Läs mer
Sequence 10.Still001

Lars Amréus från Riksantikvarieämbetet och Robert Olsson från Riksförbundet Sveriges Museer.

10 April 2014

Läs mer
skapelsens krona

Niklas Cserhalmi från Arbetets museum berättade om hur förhållandet mellan produktion och empati skiftat mellan seklerna och exemplifierade detta med att ställa två snarlika rättsfall mot varandra, ett från mitten an 1800-talet och ett från 1970-talet. I båda fallen handlade det om hästmisshandel och de båda åtalade argumenterade – med ett sekels mellanrum -  för […]

9 April 2014

Läs mer