varmote-default

Musei- och kulturmiljöarbetet ska utvecklas i takt med samhället. Hur ser relationen mellan forskning, kulturförvaltning och samhällsuppdrag ut? Hur kan humanistisk forskning idag bidra till att stärka myndigheternas och museernas arbete för att nå målen för kulturpolitiken?  Richard Pettersson, Umeå universitet, inledde med en bakgrund och sammanfattning av den statliga kulturpolitiken. En förändring har skett […]

9 April 2014

Läs mer
Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg är internetchef i Helsingborg och deltar i seminariet Att vara där det händer. Kan Flashback ge backlash? Joakim Jardenbergs presentation.

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Bengt Wittgren från Murberget, Clara Åhlvik från Göteborg, Fredrik Svanberg från Statens historiska museer och Mats Persson från Riksförbundet Sveriges museer samlades för att undersöka olika perspektiv på museisamlingar. Bengt Wittgren var först ut av föredragshållarna och han talade om sin egen forskning som handlat om museikataloger och vad museikataloger innehåller. Det har visat sig […]

9 April 2014

Läs mer
Panelen från vänster: Martin Andrén, Raymond Pettersson, Ylva Blank, Anders Lidström, Amanda Lind. Foto: Christina Lingdén

På seminariet “Styra och ställa – om ansvar och mod hos politiker och professionella” kom samtalet att handla om att skapa arenor och bryggor mellan medborgare, tjänstemän, statliga myndigheter och politiker.  Hur fungerar samarbetet mellan samhällets olika aktörer och hur drivs kultur- och kulturarvsfrågorna med större långsiktighet? Kanske behövs mer utbildning i hur systemet fungerar […]

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Tomas Olsson, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen. Industrier som präglat samhällen och livsstilar präglar människors syn på sig själva och identiteten. När t.ex. varven lades ned i Göteborg så drabbades människor i det närmaste av ett tillstånd av ”sorg”. Något som så många identifierat sig med. Frågan man ställer sig är hur hanterar med detta? Hur förhåller […]

9 April 2014

Läs mer
Anna Foka

Hur påverkas vår syn på kulturhistoriska platser och föremål genom användandet av digital teknik? Kan tekniken öka insikten och kunskapen om hur en plats, byggnad eller företeelse såg ut och upplevdes eller innebär tekniken en begränsning och bara häftiga effekter? Finn Arne Jörgensen från Umeå Universitet inledde med att resonera kring hur museerna idag huvudsakligen […]

9 April 2014

Läs mer
katarina-pirak-sikku

Konstnären Katarina Pirak Sikku har undersökt rasbiologiska institutets övergrepp begångna på samer under första hälften av 1900-talet. Konstnären själv guidade under seminariets första del deltagarna genom sin utställning som bär namnet Nammaláhpán på Bildmuseet i Umeå. Hon berättade bland annat om det dilemma det inneburit att gestalta dessa människor och samtidigt undvika att de blir […]

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Delaktigheter och polysematik Tove Framback, Naturhistoriska museet Nya sätt att kommunicera och att interagera via sociala media, smart-phones och läsplattor har helt och fullständigt ändrat sätta att kommunicera, förmedla och vara delaktig. Kravet på delaktighet har helt förändrats genom denna beteendeförändring. Museerna måste förstå på vilka villkor som besökarna ställer för att skapa delaktighet och […]

9 April 2014

Läs mer
varmote-default

Phil Buckland:  ”426 skalbaggar och mänsklighetens framtid” Genom att studera insekter kan man utläsa vilket klimat och temperaturer som varit under olika tidsperioder. Att det skett stora temperaturförändringar under korta tidsperioder. I ett framtida perspektiv kommer det att ske stora förändringar av landytan då vattennivån stiger och likaså genomsnittstemperaturen. På ca 80-100 kommer vattennivån att […]

9 April 2014

Läs mer
extra allt

En särskild utställning om särskilda barn Konstutställningen Extra allt är en utställning skapad av barn och unga i Gävle med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism och aspergers syndrom. I utställningen vill vi gestalta hur det kan vara att ha en neuropsykiatrisk diagnos – både det positiva och det som kan vara jobbigt, säger Ingela Jönsson, […]

9 April 2014

Läs mer