Om Umeå

Utnämningen av Umeå till till Europas kulturhuvudstad är en naturlig följd av en medveten satsning på kultur som pågått i Umeå ända sedan mitten av 1970-talet. Attityden är öppen och tillåtande – här ryms alla sorters smaker när det gäller kultur och det finns alltid plats för både unga och äldre.

Umeå har ett pulserande kulturliv med flera stora internationella festivaler årligen, gästspel av högsta klass och kulturella samarbeten på olika plan. Till detta ska läggas körer, estetiska utbildningar, Norrlandsoperan med sin symfoniorkester, välbesökta museer, gallerier och ett stort barnkulturutbud av hög kvalitet. Här finns också ett stort utbud av musikarrangemang och olika klubbar. Grupper och artister som Deportees, Refused, Meshuggah och Lisa Miskovsky har gjort Umeås musikscen känd.

Samiskt kulturarv

Den samiska kulturen har också en given plats i Umeå, med den årliga Samiska veckan som ett uttryck. Västerbotten har sedan urminnes tider ingått i det vidsträckta område där samer bedriver renskötsel. Än i dag vandrar renarna ända till kusten för att söka vinterbete. Samerna är Sveriges, och i princip hela Europas, enda urfolk.

Forskning i världsklass

Umeås universitet bedriver forskning av högsta internationella klass inom många områden. Det nya Konstnärligt campus vid älven i centrala Umeå är en smältdegel för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier.

Umeås identitet kan sägas vara förändring och förnyelse. Med en genomsnittsålder på 38 år är Umeå också en av landets yngsta städer.
Mer om Umeå på www.umea2014.se.