Torsdag 10 april

08.30 Samling för summering och reflektion.

Tell me more – nya berättelser, nya vägar: vad är det vi ska berätta om i framtiden? Vilka metoder står till vårt förfogande? Hur förmedlar vi, och vad? Tankar om det gemensamma Vårmötet.
Lars Amréus, riksantikvarie
Robert Olsson, ordförande Riksförbundet Sveriges museer
Claes-Uno Frykholm, särskild utredare

09.30 Kaffe och macka.

Workshops och utflykter. Välj mellan:

10.15–12 Guitars. The museum.

En privat, exklusiv och stor gitarrsamling ryms i stadens nya mötesplats för musik. Här samsas museet med klubbliv, musikstudios, musikbutik och restaurang.
Möt Fredrik Fagerlund som är verksamhetsansvarig.

10.15–12 Bildmuseet

Få en inblick i Bildmuseets verksamhet och tillkomsten av ett helt nytt konstnärligt campusområde där konsthallen är det publika hjärtat. Bildmuseet har under 30 år utvecklats till en av Sveriges mest intressanta scener för samtida konst och bildkultur. Såväl verksamhet som arkitektur har nominerats till flera priser under det senaste året, bland annat Council of Europe Museum Prize och Kaspar Sahlin-priset. Den nya museibyggnaden är ritad av Henning Larsen Architecs i samarbete med White.

10.15–12 Med humor som redskap

Västerbottens museum arbetade under 2012 och 2013 tillsammans med Murberget, länsmuseet Västernorrland och Jamtli för att undersöka hur ljud används i friluftsmuseimiljön. Västerbottens museum valde att utgå från sitt profilområde ”berättande” men med en ung målgrupp i sikte och med humor som redskap. Gå med på en tur bland gamla byggnader och hör om arbetet och resultatet med ljudburkarna fyllda med påhittade historier.

10.15–12 Stadsvandring

Passa på att lära känna staden i norr, den med en genomsnittsålder på 37 år. Aktiviststaden som är i ständig förvandling. Turen går genom staden och avslutas vid Umeå turistbyrå i  centrum, nära tåg och flygbuss.

10.15–15 Olofsfors bruk

Följ med på en busstur till ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk, Olofsfors, i Nordmalings kommun, 50 km söder om Umeå. Här möter vi intendenten Åsa Lindström som tar oss med på en guidad tur på området. Vi möter också smeden Sebastian Reichlin som, tack vare medel från Riksantikvarieämbetet, kan återställa stångjärnshammaren i körbart skick, en av två i Sverige! Se när Sebastian kör igång hammaren med hjälp av vattenkraft. Lunch serveras på bruket.

10.15–14 WORSKHOP: Ond design.
Västerbottens museum

Museer väljer ofta att ställa ut designade föremål som ”fina” och ” bra”. Men alla föremål kan brukas och missbrukas, vissa kan döda och lemlästa, andra har tillverkats under omänskliga förhållanden eller gett upphov till resursslöseri och miljöförstöring. I denna workshop berättar Clara Åhlvik och Anna Billing Wetterlundh om processen kring utställningen och utvecklingsprojektet Ond design och därefter undersöker vi tillsammans vad begreppet ond design kan betyda och försöker finna nya berättelser utifrån designade föremål.

10.30–14 WORKSHOP: Att använda muntligt berättande i mötet med publiken. Men hur gör man då!?
Västerbottens museum

Sveriges enda berättarantikvarie finns på Västerbottens museum och heter Marianne Folkedotter. De senaste åren har hon åkt runt i Västerbotten för att inspirera, utbilda och samla muntliga berättelser. I den här workshopen får du lära dig berättelsens dramaturgi, hur man skapar en berättelse och vad den gör med publiken. Ett unikt tillfälle till fortbildning!

10.30-12 WORKSHOP: Ny teknik i kulturlandskapet
Västerbottens museum

Byggandet av sista etappen av E6 genom Världsarvet i Tanum har äntligen påbörjats efter 18 år av ändlösa diskussioner. Som en ”pay back” till Världsarvet byggs också en ny rast- och informationsplats som skall fungera som en port till Världsarvet. Genom att använda oss av digital presentationsteknik kan vi göra det osynliga synligt. Vi kan visa landskapet som det såg ut för 3 000 år sedan. Detta genom att placera ut kikare med olika digitala filter som illustrerar det gamla landskapet, var det finns lämningar och ristningar samt hur det såg ut när vattennivån var högre än vad den är i dag. Med hjälp av tekniken kan besökarna också möta våra forntida Tanumsbor, och få tillgång till deras berättelser, satt i relation till utsikten och olika platser i landskapet. Under denna workshop kommer deltagarna att få utforska, uppleva och lära sig ett urval av designmetoder som används vid utvecklings- och innovationsarbete.
Workshopen kräver inga förkunskaper utan syftar till att introducera deltagaren till praktiska metoder och verktyg. Workshopen leds av Carl Heath och Jacob Michelsen, forskare och designers vid Interactive Institute Swedish ICT, samt Per Myren Changemaker AB.

HAR UTGÅTT!
10.30-12 WORKSHOP: Att arbeta med HBTQ och mänskliga rättighetsfrågor
Västerbottens museum

Ett samtal mellan personer och organisationer med vana av att arbeta i komplicerade miljöer, i länder där HBTQ-frågor är mycket kontroversiella. Samtalet skall inspirera till vidare arbete med frågorna internationellt och undanröja de rädslor och det negativa risktänkande som ofta finns i dessa frågor. Vi ger praktiska tips och råd hur man kan gå tillväga och vad man bör tänka på. Medverkande Ulf Petersson, The Unstraight museum.

10.30-12 WORKSHOP: Pedagogik i en tid av teknikpanik
Konstnärligt campus, Bildmuseet

Hur kan vi på bästa sätt kombinera ny teknik med användarvänlighet? Kom och prova och lär dig mer om de senaste trenderna inom teknik för utställare; gestbaserad teknik, multitouchfunktioner, 3D skanning och 3D skrivare med mera. Dessutom visas inomhusnavigering med hjälp av smartphones. Riksutställningar med samarbetsparter lotsar dig runt och reder ut begreppen.
Efter workshopen drop-in för alla 12.00–13.00.

10.15-12.00 EXTRAINSATT WORKSHOP: Hur fungerar Wikipedia?
Biblioteket, Västerbottens museum

Var med och bidra till världens största kunskapsprojekt. Vi kommer tillsammans diskutera hur museer och arkiv kan hjälpa till att förbättra Wikipedia på olika sätt, även med begränsade medel och hur ni kan säkra kvaliteten på Wikipedia. Under workshopen kommer vi att titta på tillförlitligheten i artiklar genom att kolla källor, visa historik och läsa diskussioner. Vi kommer att visa hur många som läser en artikel, se hur omvärlden påverkar trafiken samt visa hur den ökade trafiken till artiklar leder vidare till egna sidor. Dessutom kommer vi diskutera hur relevanskriterier, intressekonflikter, PR och reklam påverkar relationerna mellan Wikipedia och GLAM-institutioner. Workshopledare är John Andersson och André Costa från Wikimedia. Anmäl dig till John.Andersson@wikimedia.se


 

 

Tisdag 8 april

13.00 Vårmötet öppnar – Umeå Folkets hus

Välkomstord av riksantikvarie Lars Amréus och Riksförbundet Sveriges museers ordförande Robert Olsson. Umeå kulturhuvudstads konstnärlige ledare Fredrik Lindegren deltar. Moderator för dagen är journalisten Lena Sundström.

13.15 Årets museum och Förtjänstmedaljen

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth talar och delar ut pris till Årets museum 2014 samt Riksantikvarieämbetets hedersutmärkelse Förtjänstmedaljen.

13.50 Vad är det för tid vi lever i?

Lena Sundström, journalist och vårmötets moderator, reflekterar över livet i världens modernaste och trendkänsligaste land.

14.20 Vilka är vi?

Anna Lund, fil dr och kultursociolog vid Linnéuniversitet i Växjö, presenterar resultaten från den studie alla mötesdeltagare har uppmanats delta i.

14.50 Paus med kaffe och mingel

15.30 Vem vill berätta min historia?

Josette Bushell Mingo, konstnärlig ledare vid Tyst teater i Stockholm, deltar aktivt i debatten om representation och och tillhörighet och frågar “Varför blir vissa berättelser aldrig berättade?” Hur fungerar subjektivt tänkande och vad blir konsekvenserna? Vad händer när de bortglömdas historia slår tillbaka? På engelska.

16.15 Gemenskaper och mångfald

Christer Björkman, ”Mr Melodifestival” samtalar med moderator Lena Sundström om begreppen gemenskaper och mångfald, och hur de förhåller sig till varandra.

16.50 Prisutdelning

Föreningarna FUISM, Forum för utställare samt UE forum delar ut pris till Årets pedagogiska projekt, Årets utställning samt Årets guldpris.

17.00 Avslutning

17.45 Busstransport från Umeå Folkets hus för de som har föranmält skjutsning till Bildmuseet.

18.00-22.00 Mingelmiddag på Bildmuseet, Konstnärligt campus

Onsdag 9 april

08.30–17.00 Välj mellan åtta temaspår. Varje spår består av fyra seminarier med en moderator som leder samtal och diskussioner under dagen. Seminarierna håller en ämnes- och professionsöverskridande profil och är diskuterande och reflekterande.

Plats: Västerbottens museum och Bildmuseet. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika serveras på respektive museum.
Se respektive seminarium för lokal. Här finns en lista över vilka lokaler som gäller.

17.30 Riksförbundet Sveriges museers årsmöte på Västerbottens museum. Alla välkomna.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om riksförbundets visionsarbete och utredningen om nationella museipolitiska mål.

17.30 Idétorg på flera scener på Västerbottens museum

18.30 Mingelmiddag på Västerbottens museum

 

Seminariespår:

För att läsa mer om varje spår, klicka på respektive rubrik. Med reservation för ändringar.

1. Konsten att berätta och engagera

Lokal: Konstnärligt Campus, Arkitekturskolan
Moderator: Mårten Jansson, frilansjournalist

08.30 – 10.00
Utställningsmediets möjligheter
Detta seminarium filmas.

10.30 – 12.00
Att nå ut och nå fram

13.30 – 15.00
Varför jag hade min ateljé på en flyktingförläggning

15.30 – 17.00
Kvinnohistoria, genusperspektiv och demokratiskt berättande
Detta seminarium filmas.

2. Att berätta om en plats och med en plats

Lokal: Konstnärligt Campus, HUMlab-X
Moderator: Helena Wangefelt-Ström, museologi Umeå universitet

08.30 – 10.00
Digitala gestaltningar – på gott och ont?

10.30 – 12.00
Konsten att gestalta platsens berättelser
OBS! Lokal: Flexhallen, Konstnärligt campus

13.30 – 15.00
Från kult till kulturhistoria, och tillbaka

15.30 – 17.00
Stigmatisering av platser


 

3. Delat skapande

Lokal: Västerbottens museum, Bio Abelli
Moderator: Ted Hesselbom, museichef, Sigtuna

08.30 – 10.00
Diagnosen som tillgång

10.30 – 12.00
Nya gemenskaper

13.30 – 15.00
Digitala möjligheter

15.30 – 17.00
Var går gränsen?

4. Kulturpraktik och kulturpolitik

Lokal: Konstnärligt campus, Designhögskolan
Moderator: Eva Carron, bitr länsråd, Västernorrland

08.30 – 10.00
Styra och ställa – om ansvar och mod hos politiker och professionella

10.30 – 12.00
Samverkansmodellen – hot eller möjlighet?
Detta seminarium filmas.

13.30 – 15.00
Bevarandearbetet – mellan samhällsuppdrag och forskning

15.30 – 17.00
Att vara där det händer – kan Flashback ge backlash?

 


 

5. Vilka är vi?

Lokal: Västerbottens museum, Egilhallen
Moderator: Birgitta Elfström, Riksantikvarieämbetet

08.30 – 10.00
Leda mångfalt

10.30 – 12.00
Expert och aktivist?

13.30 – 15.00
Närminne och glömska – ett träningsprogram!

15.30 – 17.00
Professionsforskning, behövs den?

6. Urval och insamling

Lokal: Västerbottens museum, Seminarerummet
Moderator: Jan Turtinen, Riksantikvarieämbetet

08.30 – 10.00
Vad ska med?
Detta seminarium filmas.

10.30 – 12.00
Dialogmetoden och delaktighet

13.30 – 15.00
Är det ute att samla?

15.30 – 17.00
Presentation av Arkhack 2.0

 


 

7. Att delta i samhällsomvandlingar

Lokal: Västerbottens museum, Utställning 4
Moderator: Malin Rönnblom, Centrum för genusstudier, Umeå universitet

08.30 – 10.00
Kulturhistoria som stöd och kritik. Exempel: klimat och konsumtion

10.30 – 12.00
Landsbygden och den nationella självbilden – om konsekvenser för kulturmiljö och människor

13.30 – 15.00
Peak ‘bilsamhälle’ – ska vi börja minnas?

15.30 – 17.00
Skapelsens krona – om gränsen mellan djur och människa

8. Mångfaldens utmaningar

Lokal: Konstnärligt campus, Flexhallen
Moderator: Nadia Izzat, Riksutställningar

08.30 – 10.00
Att presentera och att representera

10.30 – 12.00
Kan sorg ärvas?
OBS! Lokal: Sal 3 (i utställningen), Konstnärligt campus

13.30 – 15.00
Bilden av Sverige då och nu
Detta seminarium filmas.

15.30 – 17.00
Att sänka våra trösklar – hur når vi framgång i funktionshinderpolitiken
Detta seminarium filmas.