Spår 2

Att berätta om en plats och med en plats

Lokal: Konstnärligt campus, HUMlab-X
OBS! Seminariet Konsten att gestalta platsers berättelser, kl. 10.30, är i Flexhallen, Konstnärligt campus

Att berätta om en plats har aldrig varit enkelt, men med tiden har det blivit ännu mer komplicerat. Ett reflekterande synsätt har gett kunskap om att perspektiv och berättelser är många. Här finns en potential att öka angelägenheten i det vi är satta att göra. Hur tar vi nästa steg och ökar vår förmåga och medvetenhet om, och ansvarstagande för, vad som kan berättas med platsen?

Moderator: Helena Wangefelt-Ström, museologi, Umeå Universitet

08.30-10.00
2:1 Digitala gestaltningar – på gott och ont?

Seminariet utforskar hur vår syn på kulturhistoriska platser och föremål påverkas genom användandet av digital teknik. Tekniken är i sig själv inte neutral. Kan digital visualiseringar i 3D öka insikt och kunskap om hur en plats, byggnad eller företeelse såg ut, eller innebär tekniken ett begränsande och bara häftiga effekter?
OBS! Seminariet hålls på engelska.
Finn Arne Jørgensen, Umeå universitet
Anna Foka, Umeå universitet

10.30-12.00
2:2 Konsten att gestalta platsers berättelser OBS! Lokal: Flexhallen, Konstnärligt campus

Hur kan gestaltning ge djup åt platsers berättelser och minnen? Ta del av hur konstnärer, stadsarkeologer och arkitekter har arbetat tillsammans för lyfta fram platsers historiska och samtida berättelser i stadsutveckling. Seminariet ger exempel på hur rivningarna av bostadsområden i Kiruna, arkeologiska utgrävningar i Kalmar och alternativa samrådsprocesser i Umeå har lett fram nya berättelser som i grunden har påverkat utformningen av offentliga rum. I samarbete med Statens konstråd.
Magdalena Malm, Statens konstråd
Suzanne Pluntke, Boverket
Stefan Larsson, projektet Kvarteret Valnötsträdet, Kalmar
Ingo Vetter, projektet Gruvstadsparken, Kiruna

13.30-15.00
2:3 Från kult till kulturhistoria, och tillbaka?

Synen på kyrkorummet och den kyrkliga konsten är mångfaldig och har förändrats över tid. Somliga förstår det som ett kulturum med föremål som minner om Guds existens, andra som ett rum som ger kunskaper eller existentiell förankring i ett sekulariserat samhälle. Vilka värden handlar det om? Är samhällets anspråk på kyrkorna rimliga, hur skapar vi delaktighet i förvaltningen – och vem är det egentligen som bryr sig? Detta seminarium filmas.
Cecilia Lindhé, Umeå universitet
Ann-Catherine Eriksson. Umeå universitet
Lotta Eriksson Kockum, Riksantikvarieämbetet
Inga-Lena Arvidsson, Svenska kyrkan

15.30-17.00
2:4 Stigmatisering av platser

Hur påverkas människor av att växa upp på en plats som alla talar illa om? Men det finns alltid andra berättelser. Kan vi som arbetar inom området museer och kulturarv tillsammans med forskare, folkbildning, teater och andra grupper ge plats åt dessa röster? Och vad händer när vi gör det?
Maria Wallström, forskare
Reine Lööf, regissör
Ann Nilzén, Länsmuseet Gävleborg