Spår 3

Delat skapande

Lokal: Västerbottens museum, Bio Abelli

Spåret behandlar möjligheterna och begränsningarna i att bjuda in till medskapande vid våra institutioner. Syftet är ofta att synliggöra, nå nya publikgrupper och få in nya perspektiv i verksamheten. Här presenteras och diskuteras erfarenheter, metoder och verktyg. Hur bjuder vi in? Hur tar vi emot den nya kunskapen och vem blir avsändare? Hur skapar vi en långvarig relation? Var börjar och slutar vårt ansvar?

Moderator: Ted Hesselbom, museichef, Sigtuna

08.30-10.00
3:1 Diagnosen som tillgång

En funktionsnedsättning kan också vara en funktionsförmåga – som i sin tur kan vara en fantastisk tillgång när det gäller att se saker på nya sätt, ur nya och annorlunda perspektiv. I seminariet ges exempel på hur utställningsproduktion och teaterarbete kan fungera som metoder och verktyg för att lära känna sig själv och sin historia.
Ingela Jönsson, Länsmuseet Gävleborg
Eva Jalmar, Ållateatern

10.30-12.00
3:2 Nya gemenskaper

I seminariet diskuterar vi värdet av delaktighetssatsningar på museer och kulturinstitutioner. Utgångspunkt blir två projekt, ett riktat till SFI-studerande och ett som riktar sig till flyktingbarn. Vilka värden har samskapandet för deltagarna och för museet? Hur ser visionerna ut för projekten, och hur vet vi om vi uppnått dem? Delaktighetsprojekt är ofta exklusiva – hur kan satsningar med delaktighetskaraktär få större räckvidd och nå fler?
Carl-Johan Markstedt, Nobelmuseet
Petter Ljunggren, Historiska museet
Susanna Zidén, Historiska museet

13.30-15.00
3:3 Digitala möjligheter

Idag förväntar sig människor att de ska få engagera sig och bidra med sina perspektiv och berättelser. Seminariet ”Digitala möjligheter” undersöker utifrån konkreta exempel vad som händer när institutioner öppnar upp och låter människor bidra. Vilka berättelser vill människor berätta? Är det viktigt och relevant för museer och arkiv att ägna sig åt att lyssna?
Sophie Jonasson, Riksantikvarieämbetet
Karin Holmgren, Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Jeanette Gimmerstam, Österlens museum

15.30-17.00
3:4 Var går gränsen?

Vi har hört det förr; vi måste öppna upp våra institutioner. Vi måste gå ifrån att skapa en passiv publik till att skapa aktiva producenter. Vilka möjligheter respektive utmaningar innebär detta? Och vilket ansvar ska vi ta för de nya producenternas produkt?
Mattias Kästel, Världskulturmuseet
Dragan Mitic, projektledare Dömda
Lin Annerbäck, Stockholms stadsmuseum